Chị Đặng Thị Lynh Trang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
11:32:26 24-12-2015
Lượt xem: 2697

Trong hai ngày 06 và 07/12/2015, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Tới dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương các địa phương và gần 2.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

 Cũng dịp này, chị Đặng Thị Lynh Trang vinh dự là Nữ Doanh nhân của tỉnh Bình Thuận được cử tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội.

 

(Chị Đặng Thị Lynh Trang chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, trong 05 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Với chủ đề xuyên suốt là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”, với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, các phong trào thi đua trong cả nước đã phát triển sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.


(Chị Đặng Thị Lynh Trang (đứng thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương)

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và những nội dung thi đua. 

Sau hai ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Tổng hợp

Powered by Khanh Quynh Co.,Ltd